Procesmanagement

Vaak is de weg naar de oplossing belangrijker dan de oplossing zelf. Complexe bestuurlijke of organisatorische vraagstelling die naar een oplossing gebracht moeten worden, voorzien wij van een procesmatige aanpak en begeleiden deze naar een vooraf afgesproken resultaat.

Procesontwikkeling

Bij een complex bestuurlijk of organisatorisch probleem zit de oplossing vaak in de organisatie zelf. Het te ontwikkelen proces moet die oplossing naar boven halen. Daarvoor analyseren wij de situatie en ontwikkelen op maat een passend proces. Dit gaat in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en de betrokkenen binnen en/of buiten de organisatie.


Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met ons via info@factortijd.nl

Procesbegeleiding

Kern van onze aanpak zit in het aangaan van de verbinding binnen de organisatie en/of met betrokken organisaties en overige belanghebbenden. Uitvoering geven aan het ontwikkelde proces kan alleen samen met de opdrachtgever. Wij organiseren alles wat daarvoor nodig is - van teambijeenkomsten en werksessies tot seminars - en doen voorstellen voor de concrete aanpak en de implementatie van de gevonden oplossing.

Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met ons via info@factortijd.nl